Grafschrift - 001

Begin 2e eeuw
Gevonden tijdens uitgravingen van de Compagnia Fondaria Italiana op de Esquilijn;
Thans in het Museo Nationale in Rome.
Transcriptie Interpretatie
 1. D M
 2. IVLIAECAPRIOLAE
 3. VAXXXVMIIIDXXVII
 4. TFLAVIVS
 5. CHRYSIPPVS
 6. CONIVGCARISSIMAE
 7. ETSANCTISSIMAE
 8. FECIT ET SIBI ET
 9. LIBERIS POSTERISQ
 10. EORVM
 1. D(iis) M(anibus)
 2. Juliae Capriolae
 3. V(ixit) A(nnos) XXV M(enses) III D(ies) XXVII
 4. T(itus) Flavius
 5. Chrysippus
 6. Coniug(ae) carissimae
 7. et sanctissimae
 8. (id) fecit et sibi et
 9. liberis posterisq(ue)
 10. eorum
Vertaling
Aan de goden van het Schimmenrijk.
Voor Julia Capriola, ze leefde 35 jaar 3 maanden en 27 dagen. Titus Flavius Chrysippus heeft dit gemaakt voor zijn dierbare en zuivere echtgenote en voor zichzelf, zijn kinderen en hun nakomelingen.