Middelnederlands home - Naamwoorden - Middelnederlandse Voornaamwoorden

Persoonlijke Voornaamwoorden

Net als substantiva en adjectiva worden de persoonlijke voornaamwoorden verbogen naar naamval en getal.

De persoonlijke voornaamwoorden zijn vaak onderworpen aan enclisis, dat wil zeggen ze worden verbonden met het voorafgaande woord. Bijvoorbeeld had ic wordt haddic. Het verschijnsel is ook in gesproken modern Nederlands niet ongewoon, bijvoorbeeld heeft hij wordt samengetrokken to heeftie.

Eerst persoon
  enkelvoudmeervoud
nom. ic wi
gen. mijns onser, ons
dat. mi ons
acc. mi ons
Tweede persoon
  enkelvoudmeervoud
nom. du gi
gen. dijns uwer, uwes
dat. di u
acc. di u
Derde persoon

Bij de derde persoon wordt in het enkelvoud, net als in modern Nederlands, onderscheid gemaakt tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, de meervoudsvormen zijn voor alle drie de geslachten gelijk:

  enkelvoudmeervoud
  man. vr. onz.  
nom. hi si het si
gen. sijns haers sijns hare
dat. hem(e) haere hem(e) hen
acc. hem haer het hen